Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Директор

др Горан Чолаковић, специјалиста интерне медицине

 

Помоћник директора служби здравствених делатности

др Сергеј Пантић, специјалиста ургентне медицине

 

Помоћник директора служби немедицинских послова
Милица Минић, дипл. Правник

 

Секретар Завода
Вера Раич

 

Главни техничар
мт Мића Милетић