Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Председник

Милош Слијепчевић

Члан
Др Гордана Чуквас

Члан
Др Весна Вукоје