Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Техничка служба Сектора за немедицинске послове Завода броји 22 запослених. Делатности ове службе су:

  • одржавање исправности возила и опреме везане за возила,
  • праћење пређене километраже и потрошње горива,
  • вулканизерски радови на пнеуматицима возила,
  • домарски радови на одржавању објекта и станица Завода и електричарски радови на одржавању истих,
  • одржавање електронске опреме и уређаја на возилима и у објектима Завода.

Највеће одељење у оквиру службе је ауто-радионица са запосленим аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолакирерске, аутолимарске и вулканизерске струке.
Броји 14 запослених.

Домарско-електричарске радове обављају четворо запослених.

Радове на уградњи, сервисирању и одржавању електронске и телекомуникационе опреме обавља један запослени.

Административно-техничке послове на праћењу пређене километраже и потрошње горива, сервисирање возила, контрола поправке и рекламције, вођење сервисне документације обавља четворо запослених.