Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: др Љубинка Маринковић специјалиста педијатрије

У оквиру Одељења здравствене оперативе за педијатрију обављају се специјалистички прегледи деце и пружа хитна медицинска помоћ деци на месту догађаја (терен или педијатријска амбуланта) и у току санитетског превоза (са терена или из амбуланте) до одговарајуће стационарне здравствене установе.

Рад педијатријског одељења је организован у 5 оперативних смена:

  1. пријем и обрада налога за интервенције путем телефона „194“
    Пружају се медицински савети. Путем посебног телефона 011/36 14 350
  2. педијатријска амбуланта хитне медицинске помоћи
  3. педијатријске екипе 

Педијатријска служба унапређује и проширује делатности кроз континуирану едукацију кадрова, набавку савремене опреме и праћење савремених достигнућа у области дечије педијатрије.