Pozvati Hitnu Pomoć ukoliko:

  • unesrećeni je bez svesti, tj. ne reaguje na blago drmanje ramena i na glasno postavljeno pitanje: "Da li ste dobro?"
  • osoba je pospana ili konfuzna usled uzimanja veće količine lekova/narkotika
  • osoba jedva diše nakon prevelike doze narkotika ili leka
  • osoba je bleda i oznojena nakon prevelike doze narkotika ili leka
  • osoba ima grčeve tela koji traju duže od 5 min nakon uzimanja lekova/narkotika
  • osoba je uzela kokain, amfetamine, ekstazi ili druge stimulante nervnog sistema i loše mu je
  • osoba je otrovana sa mogućom ozbiljnom povredom
  • osoba ima vrtoglavicu, mučninu ili povraćanje, a sumnja se da je uzela veću količinu lekova
  • osoba je vrlo agresivna, a uzela je veću količinu lekova ili narkotika

 

© 2010. Intelectual Property Office. All rights reserved.