Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-509/2016-01 од 19.08.2017.
КУРС: РЕДОСЛЕД ПРЕХОСПИТАЛНИХ МЕРА ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ КОД ОДРАСЛИХ
Број акредитације: А-1-1805/17
Циљна група: лекари, медицинске сестре, здравствени техничари
Време трајања курса: -
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 5.000,оо динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
29-30.08.2017. у 9h
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com