Kurs prve pomoći za zdravstvene radnike

Kurs BLS I ALS - prijava

Centar za edukaciju i stručno metodološki rad GZZHMP Beograd u 2012. godini organizuje pet kurseva akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije:

  • Metode primarne hemostaze i hirurška obrada rane u vanbolničkim uslovima
  • Reanimacija odraslih primenom bazičnih mera oživljavanja i upotreba automatskog spoljasnjeg defibrilatora-(BLS i AED)
  • Savremeni principi prosirenih reanimacionih mera odraslih (ALS)
  • Prva pomoć za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • Tehnika uzimanja EKG zapisa,EKG-monitoringa i bezbedna upotreba defibrilatora

Pri izradi navedenih kurseva rukovodili smo se najnovijim tendencijama svetske nauke, poštovali savremene preporuke i prilagodili ih uslovima rada na prehospitalnom nivou.

Svi kursevi su prve kategorije, što znači da postoji provera znanja i stečenih veština polaznika ( ulazni i izlazni test, provera stečenih veština po zadatim scenarijima), da su bodovani sa određenim brojem bodova ( 6 bodova ) i da pre izvođenja kursa prijavljeni kandidati dobijaju odgovarajuću literaturu radi blagovremene teoretske pripreme.


Pored ovih kurseva organizujemo i kurs iz prve pomoći namenjen  nemedicinskom osoblju.

 


8. maja 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se jednodnevni kurs za vozače sanitetskih vozila koji se osposobljavaju kao članovi ekipa u službama hitne pomoći za zbrinjavanje teško povređenih i kritično obolelih osoba.

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Cena kursa bez pdv-a je 4000,00 din.

Po završenom kursu polaznici dobijaju sertifikat kojim mogu konkurisati za radno mesto vozača sanitetskog vozila u službi hitne pomoći.


7. i 8. maja 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se dvodnodnevni kurs za lekare i medicinske sestre/tehničare pod nazivom "Viša životna potpora kod odraslih".

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Cena kursa bez pdv-a je 5000,00 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


 

 

Kontakt telefon: 011 3615 015
Kontakt osoba:
dr sci. med. Slađana Anđelić

E-mail adresa: smc@beograd194.rs